Условия за ползване на сайта

Условия за ползване Този уеб-сайт e създаден и се поддържа само с информационна цел. Съдържанието не е насочено и не трябва да се разбира като покана за сключване на каквато и да било сделка, нито като съдържащо съвет или препоръка относно такава сделка. Фармланд България ООД не носи отговорност за верността, пълнотата, навременността или безпроблемния достъп до информацията, публикувана на този уеб-сайт, за наличността на грешки или пропуски в уеб-сайта, както и за информацията, документите и услугите, както и за обяви и оферти за покупко - продажба на земеделска земя, съдържащи се и в уеб-сайтове, към които настоящият уеб-сайт препраща или предлага хипервръзки. Фармланд България ООД си запазва правото да промени съдържанието изцяло или частично, както и да премести или заличи уеб-сайта си по всяко време без предизвестие. Фармланд България ООД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин, свързани с достъпа и използването на уеб-сайта.


Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!