Евросубсидиите на площ- обвързани с комасацията

Колкото повече се опитваме да покриваме земеделските стандарти на ЕС, толкова повече става ясно, че трябва да се съсредоточим не върху пост факторите, а върху изначалният причинител на проблема. Комасацията - що за процес е и какви са последствията и ползите от нея са теми, с които всеки заинтересован от земеделието в нашата страна е наясно.

Въпреки това до момента все още няма взети реални законови мерки, който да уреждат този проблем.

В наскоро състоял се семинар на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, темата отново беше широко дискутирана и бяха изказани някои опасения, касаещи евросубсидиите на площ, които ще се раздават за следващата стопанска година. Новите евросубсидии на площ ще са екологични, и ще се дават при спазване на определени изисквания за опазване на околната среда. Решението за новите субсидии трябва да бъде взето от европейските институции до средата на 2011 г., като то ще се съобрази основно с условията в западните страни, където има постоянство в обработваните земи и лесно ще се налагат екологични мерки.

Според Светослав Бачев от ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ, у нас те няма да могат да се приложат, поради невъзможност да се отговори на поставените критерии. В България реалността е различна от тази в Западна Европа и редица законови неуредици затрудняват въвеждането на адекватни земеделски практики.

Поради това, че няма добре организирани земеделски стопанства и в много землища двама или повече арендатора работят върху съседни парцели, обособяването на отделни екологични единици бива затруднявано изключително много. Като част от изискванията на ЕС е земята да се остави на угар или по друг начин казано - изораване без ползване, но в нашата действителност има ли такъв парцел, веднага идва някой и го засява. В последствие арендаторът, въвел екологични практики, ще бъде глобен, без да е виновен.

Анализирайки тези проблеми отново се стига до основният - комасацията. Оказва се, че всичко се върти около това. Ако работата на всеки арендатор е съсредоточена в отделни масиви, процесите по обработка, засяване, отглеждане и контрол ще бъдат много по-лесно управлявани и няма да има проблеми с агроекологичните норми. В много европейски държави не само, че този тип поземлени отношения са уредени, но и не се допуска раздробяване на земята. Когато земя се наследява, тя не се дели между всички, които се явяват наследници на починалият собственик, а се получава само от един. Така се запазва целостта на имота и се обработва по-лесно. 

В България много наследствени имоти остават не потърсени и биват обработвани без договори. Това не само е незаконно действие, но и затруднява навлизането на други арендатори в конкретното землище.

Към момента обаче, колкото и да е належащо разрешаването на проблема с комасацията, ясна законова все още уредба липсва.

Членовете на БАСЗЗ, полагат усилия сами да уедрят парцелите в определени землища, но процеса е бавен, труден и скъп. Към момента успешен опит им е реализирания проект в с. Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч. Асоциацията в момента, работи и по други проекти в землища в Шуменска, Плевенска и Хасковска област.

 
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!