Водата определящ фактор за търсенето на земеделска продукция

Проблемът с изхранването на населението не е единствения застрашаващ човечеството. Оказва се, че проблемът с недостига на вода става все по-голям. В много страни, това е основният проблем, оказващ влияние върху изхранването и поддържането на живота ежедневно. Липсата на вода оказва влияние върху екосистемите-земеделие е трудно да се поддържа, а животинският свят и животновъдството се оказват още по-трудоемка и скъпа задача. Япония е една от страните, в които този проблем е изключително силно изразен и се дължи основно на бързото нарастване на населението и развитието на обществото. Тази страна може да се ползва за пример за задълбочаване на водният проблем в световен мащаб. На картата по-долу е направена оценка на качеството на пресните води, като различните цветове показват степента на риск от недостиг на ресурса в различните райони. Използвани са композитни индекси на базата на количеството, което в момента се използва, в сравнение с наличните водни ресурси, както и връзката между надеждността на водоснабдяването и националния доход.


От схемата става ясно, че страните, в който риск няма или е изключително минимален са в Горната част на Северноамериканският континент и Швеция . С ниски равнища са голяма част от Бившите Съветски Републики, Австралия, някои части на Африка, най-западните части на Европа, повечето от страните в Южна Америка и САЩ. Среден е рискът в държавите от Средна и Югоизточна Европа, Средна и Източна Азия, в някой части на Африка. Високо равнище на риск в Югозападна Азия, Япония, в повечето Африкански страни и по-голямата източна част на континента Южна Америка. За локациите отбелязани с бял цвят няма точна информация. В много от районите, в който е налице проблем с количествата от жизненоважният ресурс, освен ограниченост е налице и голямо процентно отношение на замърсяване на водата. Това оказва влияние върху качеството на храната и начина на живот. За разлика от някои по-бедни страни, Япония разполага с различни методи за доставяне на вода. Има възможности за внос на десетки милиарди куб. м вода на година. Островната държава е изключително развита и разполага с широка гама от опит и технологии, касаещи пречистването и получаване на жизненоважния ресурс. За разлика от нея много други страни със същият проблем, нямат възможност да задоволяват нуждите си до такава степен. Земеделието в такива райони липсва, поради това, че няма как да се осигури нормалното развитие на растенията, поради невъзможност от напояване. Това заплашва изхранването на населението и единственото решение е вноса на земеделски култури. На графиката по-долу е показано количеството вода в стотици милиони кубични метра за година, необходимо за основните хранителни стоки, които Япония внася: Оказва се, че пшеничните растения имат най-много нужда от вода, последвани от цвеклото, бобът и варивата, памуковите култури и оризът. В дългосрочен план страните земеделски производителки ще увеличат износа, а тези с недостиг на вода, ще внасят все повече селскостопански продукти. Водата ще се оказва все по-важен фактор при формирането на международните отношения и търговия за напред, а също така и при търсенето на земеделски продукти и храни.Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!