Условия за ползване на сайта

Защита на личните данни

Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679, ви уведомяваме, че Фармланд ООД събира и обработва лични данни на правно основание подготовката за сключване или на вече сключен договор, съгласно общите ни условия и предмета на дейност на дружеството. Целта на обработката е да можем да ви идентифицираме като наш контрагент, както и да се идентифицираме като ваш пълномощник и/или представител пред трети страни при сключване на договори и др.

Срокът, за който съхраняваме вашите данни е до приключване на правоотношението ни.

Вие имате право да изискате от Нас да коригираме или изтрием вашите лични данни, да ограничим тяхната обработка, да възразите срещу обработването им, както и притежавате право на преносимост на данните. Тези права могат да бъдат упражнени съобразно това дали договорното ни отношение е действащо или прекратено. При желание от ваша страна за упражняване на някое от горепосочените права, можете да изпратите съобщение с точното си искане на office @ farmlandbulgaria . com .

Предоставянето на личните ви данни е договорно изискване и без тях ние не можем да извършим желаната/поръчаната/договорираната от/с нас услуга. В случай, че откажете да предоставите личните си данни, договорът за поръчка не може да бъде сключен или би бил нищожен поради липса на идентификация. Личните данни, които събираме и обработваме на различни етапи от договорното ни отношение са три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл и евентуално копие на лична карта или паспорт, ако това е необходимо.

Google Analytics

На интернет страницата ни има или може да има инсталирана услугата Google Analytics, с която целим събиране статистика за посетителите на нашия уебсайт. С тази услуга не събираме никаква PII информация (информация за персонално идентифициране), както и сме активирали опцията за IP анонимизиране.

Техническа сигурност

Фармланд ООД използва технически мерки за сигурност, за да се гарантира, че личните данни на нашите потребители са защитени срещу загуба, неправилна промяна или неоторизиран достъп от страна на трети лица.

Жалби

В случай на пречка или невъзможност да упражните някое от правата си, можете да отправите жалба към Комисията за защита на лични данни в България.

Условия за ползване

Този уеб-сайт e създаден и се поддържа само с информационна цел. Съдържанието не е насочено и не трябва да се разбира като покана за сключване на каквато и да било сделка, нито като съдържащо съвет или препоръка относно такава сделка. ФармландООД не носи отговорност за верността, пълнотата, навременността или безпроблемния достъп до информацията, публикувана на този уеб-сайт, за наличността на грешки или пропуски в уеб-сайта, както и за информацията, документите и услугите, както и за обяви и оферти за покупко - продажба на земеделска земя, съдържащи се и в уеб-сайтове, към които настоящият уеб-сайт препраща или предлага хипервръзки. ФармландООД си запазва правото да промени съдържанието изцяло или частично, както и да премести или заличи уеб-сайта си по всяко време без предизвестие. ФармландООД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин, свързани с достъпа и използването на уеб-сайта. С регистрирането си в сайта, вие декларирате, че сте запознат и сте съгласен с общите ни условия и с политиката ни по защита на личните данни.Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!