За нас

НОВО: Фармланд подписа договор за дистрибуция на уникалния микробиологичен продукт "Байкал ЕМ 1" на фирма "ЕМ Кооперация" гр.Москва. Повече инфо...

Ние сме разрастваща се посредническа фирма, чийто предмет на дейност са обработваемите земеделски земи в България. Нашата цел се състои в предоставяне на пълен набор от услуги, в т.ч. покупко-продажба на земя, отдаване на земя под наем или аренда, консултации и организиране на цялостни земеделски инициативи. От стартирането през септември 2006 само до момента, ние сме постигнали оборот от повече от 50 000 декара.

Списъкът с нашите клиенти включва и някои от най-големите български фондове (АДСИЦ - Акционерно Дружество със Специална Инвестиционна Цел) за инвестиране в българска обработваема земя, повечето от които вече активни членове на БАСЗЗ ( Българската асоциация на собствениците на земеделски земи). Поради факта, че този вид активи е силно подценен (виж "Инвестиции" най-долу), ние очакваме обработваемите ниви да започнат да се радват на непрекъснато нарастващ интерес от страна на предприемчивите инвеститори. Не е за подценяване и потенциала за развитие на другите видове земеделски площи като пасища, мери, ливади, гори, изоставени трайни насаждения, които новите технологи скоро биха превърнали в соларни паркове, вятърни електроцентрали, лозя по европейски стандарти, овощни градини по програми като "Млад Фермер", защитени паркове и т.н.

Природните дадености на България предоставят отлични възможности за развитие на земеделския и горския сектор. Обработваемите земеделски площи заемат около 4.9 млн хектара или 44% от общата територия на страната. Благоприятният климат за отглеждане на земеделски култури и наличието на обработваеми земи, наред с установените традиции допринасят за успешното развитие на земеделието и животновъдството. Допълнителни предимства предоставят и относително евтиното заплащане на труда, както и развитата мрежа от средни и висши учебни заведения, които осигуряват специализирано обучение по земеделие и животновъдство. Според правната уредба, чуждестранни лица нямат право да притежават земеделска земя, но Законът за чуждестранните инвестиции премахна ограниченията за придобиване на земя от местни регистрирани търговски дружества с чуждестранно участие.Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!