Фотоволтаични централи-ниска себестойност на инвестицията, при големи площи земя

Стационарните фотоволтаични централи се монтират както на земята, така и на покриви и фасади (покривни фотоволтаични системи). Името им "стационарни" идва от тяхната конструктивна особеност. Всички фотоволтаични модули от системата се монтират по един и същ, точно определен ъгъл. Точното географско разположение на централата е от значение за определянето на оптималния ъгъл и посока на модулите. Правилното му определяне е от съществено значение за производителността на системата. Стационарните фотоволтаични системи са подходящи за централи с големи мощности, тъй като предполагат най-ниски разходи по поддръжката, както и най-ниска себестойност на инвестицията. Този тип системи са предпочитани от инвеститори, които разполагат с големи площи земя.

Системи, свързани в паралел с електроснабдителната мрежа - това е най-често използваната форма, като при нея добитата ел. енергия директно се подава в мрежата за електроснабдяване и се продава или потребява. За целта допълнително се монтира електромер. Едни от основните изисквания на инвеститорите, при закупуване на парцели с тази цел, са близост до трафопост и големина на имота.

Фотоволтаичните системи са много по-екологичен начин за добив на енергия, от традиционните. Имат по-евтина себестойност и затова са предпочитана ниша за инвестиране от предприемачите. Към момента, тази ниша все още не е съвсем разработена, но специалисти в областа прогнозират, че въпреки затрудненията, които създаде световната икономическа криза, на желаещите да инвестират в тази област, този сектор понадлежи на положително развитие в нашата страна.
ShareShare
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!