Земеделските земи - добрите инвестиционни решения

В моменти на световни икономически сътресения, неадекватно функциониращи пазари и трудно вземани предприемачески решения, инвестициите в земеделски земи остават атрактивна възможност за бизнес.

Земеделските земи са и стават все по-привлекателни от инвестиционна гледна точка с оглед увеличаване ефективността на земята в резултат на окрупняването й. За да е продуктивна, земеделската земя трябва да е kомасирана, да притежава прилежаща инфраструктура, задоволително селскостопанско състояние и прочие.

Пред инвеститорите в земеделска земя, към момента, обаче стоят редица предизвикателства. Основните са голямата разпокъсаност на имотите, малкия им размер, наличието на законови и административни пречки.
Приблизително 50,5 милиона декара е използваната земеделска площ в България. Близо 7,5 милиона имота са раздробени в страната, а средния им размер е около 5-7 декара. Това е проблем и при арендоването на земите, тъй като толкова малки и разпокъсани имоти, по-рядко представляват интерес за арендаторите.

Ролята на инвестиционните фондове, в такива случеи е регулационна и се изразява в комасацията на земеделските земи. Големият им финансов ресурс позволява оедряване на имотите в различни землища. Земеделските земи са активи,носещи на собствениците си доход, тъй като съществува възможността за получаване на субсидии, както и арендоване или отдаване под наем.
При наследствените земи, които принадлежат на наследниците на починал собственик, спомагателна роля за комасирането на земята играят посредниците или брокерите, които извършват събирането на роднините на починалите собственици, оформянето на необходимата документация и всички останали процедури, при извършване на покупко-продажба на имоти.

В процес на окрупняване, съществена е ролята и на държавата. Таксите за обединяване на имоти утежняват този процес, вместо да го улесняват. Адекватната и положителна политика би спомогнала за развитието на пазара на земеделски земи. Би направила още по-привлекателен този сектор за потенциални инвеститори.
Анализите на този пазар показват много добра рентабилност, както в нормални икономически условия, така и в моменти на криза и дестабилизация на процесите в повечето сектори на икономиката. Share
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!