Фермерските имоти- спасителен пояс на българската икономика

Земеделието и инвестициите в земеделски земи могат да бъдат спасителен пояс на българската икономика в периода на криза . В дългосрочен план конюнктурата на фермерските имоти остава със сравнително постоянна тенденция. Световните икономически сътресения оказват влияние във всеки сектор на стопанството и засегнаха и този пазар. Но за разлика от строителството и покупко – продажбата на апартаменти, имоти на зелено и селски къщички, цените на търгуване в този сектор нe се сгромолясаха, нито предизвикаха силни дестабилизационни процеси. Естествено цените, на които се извършваха сделки се понижиха, но в рамките на своите естествени за България равнища. Икономическият световен бум, изразен в нашата страна най – вече в началото на 2008г. беше предизвикал еуфория в закупуването на земеделски имоти. Интегрирането на България към ЕС и наплива от чуждестранни инвеститори, с разработени инвестиционни проекти, свързани най-вече с земеделски имоти или такива с променен или с възможност за промяна на статут, отключиха постъпковото повишаване на земеделските имоти и свързаните с това процеси. В търговията със фермерска земя широко се разпространи спекулативната практика на закупуване, изчакване и препродаване на имоти с цел бърза и лесна печалба. Резките промени на световните пазари, преустановиха тези спекулации, накараха инвеститорите да преусмислят действията, стратегиите и интересите си, да оптимизират дейността си, а покачването на цените бе своевременно корегирано . Ценовият диапазон се върна в позициите си от преди 2-3 години и засега се предвижда да остане стабилен в интервал от 200 – 300 лв. Като цяло подобна криза може само да разколебае краткосрочните инвеститори, но ако разгледаме профила на индивидуалните и на институционалните инвеститори, то може ясно да се констатира, че всички имат средносрочни или дългосрочни очаквания, а именно 2-3 до 5-годишен период. Чуждестранен инвеститорски интерес все пак към момента продължава да има, макар и по-слаб. Но на всеки пряк инвеститор в земя му прави впечатление разпокъсаността на имотите, липсата на инфраструктура и напояване. Когато комасационните проекти престанат да се броят на пръсти се очаква да има по-сериозен интерес от местни и чуждестранни инвеститори за закупуване на земеделска земя във всички райони на страната. Част от инвеститорите , които стопираха или намалиха темповете на работа по проектите и закупуването на земеделска земя, намериха алтернатива чрез закупуване на акции от дружества, които основно инвестират в такава. Анализите на специалисти ,все пак, ясно водят към извода, че при настоящата криза, земеделието може да изтегли частично икономиката напред и да замести отслабването на най- силно засегнатите сектори- туризъм и строителство. ShareShare
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!