Земеделска земя - що за уникален актив!

Земеделска земя - ще има ли тя "почва у нас"? Кризата на българския фондов пазар, накара инвеститорите да се замислят за алтернативни начини на вложения и пренасочване на капиталите. Добрата инвестиция, би върнала своята стойност и би донесла, ако не много добра печалба, то поне сигурна печалба и не лоша възвръщаемост. В предвид това, че обикновено, за сигурни вложения се смятат инвестициите в имоти и че към момента кризата е обхванала най-вече банковия и имотния сектор, за добра алтернатива вече се смятат и земеделските имоти.

Фермерските земи са активи с относително “нисък риск”. Освен капиталова печалба, една от отличителните черти на този тип активи е и фактът, че носи доход под формата на рента. Това е една изключителна характеристика на капиталов ресурс, поради това, че повечето активи притежават антиподни черти - амортизират се и изискват направата на разходи по поддръжката.

Замислете се например, кое е по-изгодно да си купите фермерски имот или нова супер луксозна кола!? А ако сте собственик на земя, бихте ли я заменили за подобно превозно средство!? През погледът на инвеститор, отговора би бил ясен - когато притежаваш първото - ежегодно получаваш доход, който до няколко години може да изплати, разхода по закупуване на актива и да донесе печалба, а при притежанието на второто, разходът е сигурен- или до пълната амортизация или до препродажбата. Поради това, може да се каже, че земеделската земя представлява уникален актив.

Все още фермерските имоти са твърде евтини у нас, ако го сравним с останалите страни от ЕС. А характеристиките на земите ни са добри, в предвид почвен състав, плодородие, структура и др.

Като изчислим, че от този актив се произвежда продукция, която се търгува на международните пазари, както и факта, че ако ефективността с течение на времето постепенно започне да се приближава до тази на стопанствата от останалите страни от ЕС, то логично би било да се стигне до извода, че цените на земеделските земи у нас, все някога ще се изравнят с европейските. Въпреки застоя на ценовите равнища към момента, определяни от световната икономическа обстановка, тези прогнози са реални и сигурни.

Най-хубавото за инвеститорите, желаещи да се облагодетелстват от евентуално бъдещо поскъпване на земеделската земя, е че могат да го направят сравнително лесно и без съществени разходи. За пример може да се даде, че няма изисквания за размера на капитала, с който да се инвестира в акционерните дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със земеделска земя.

В България има няколко големи АДСИЦ-ове (АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ), които се занимават с окрупняване и стопанисване на фермерски имоти. Така че можете да инвестирате по няколко начина в този нискорисков актив - като участвате в някои от дружествата, занимаващи се с този тип имоти; лично да закупите парцел и да го отдадете под наем на арендатор или Вие да обработвате земята, при което да получавате приход от реализиране на реколта, да получавате европейска субсидия и да участвате по други програми на ЕС.
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!