Пазара на земеделски имоти - пробуждането

За разлика от предходната година, през 2010г в сектора на земеделски имоти се наблюдаваше раздвижване и стабилност на пазара. Инерцията от началото на текущата година се засили и през последните 4-5 месеца се наблюдава ръст в сделките с фермерска земя. Там, където земеделието е по-развито е най-осезателно съживяването в сектора. Все още е рано да се правят прогнози, но очакванията на специалистите са за относителна стабилност и сигурност – поне през началото на 2011г.

Към момента, както арендаторите-като едни от основните купувачи на пазара, така и чуждестранни фирми подават заявките си за фермерски парцели в различни територии на страната. И въпреки раздробеността на нашата земя, покачването на цените на земеделските продукции, като царевица, пшеница, рапица и др. на световните пазари, провокира отърсващите се от кризата инвеститори да насочат погледа си към земеделските площи. Същото се отнася и за много арендатори, които желаят да окрупняват своите обработваеми площи, изкупувайки имотиили предоставяйки високи аренди, с който да привличат собствениците на земите.

В районът на Добруджа има традиционно високи ренти, между 40 и 50 лв. Но в други райони в Северна България нивата на рентите значително са се покачили и от 10-12лв. вече достигат нива от 20-25лв. Има арендатори, които увеличават площите си почти двойно спрямо миналата година, като арендована земя и това е породено от световните тенденции на търсене на култури за биогорива и продоволствия.

Една от възможностите, която се откри наскоро за обработващите нивите в областта на гр. Русе е свързана с инвестициите на италианска фирма, която смята да се занимава с алтернативна енергия и планира изграждането на фабрика за рапично олио в района на румънското селище Костину. Италиански инвеститори смятат да предлагат на румънски и български земеделци от района на Гюргево и Русе да отглеждат рапица за производството на алтернативна енергия

Инвестицията би възлязла на около 30 милиона евро. Намеренията на италианските инвеститори са фабриката да има капацитет до 70 000 тона годишно, включително от собствена продукция.

Затова италианските инвеститори искат да сключат договори за сътрудничество със собственици на терени в зоната Гюргево-Русе за отглеждането на рапица на терен от близо 75 000 хектара.

При сключени договори за сътрудничество, италианските инвеститори са готови да гарантират изкупуването на цялата продукция от селските стопани.

В предвид на това, арендаторите биват стимулирани да обработват по-големи количества площи, като така по естествен начин се предизвиква процес на комасация на ниво арендоване. И въпреки проблемите, които има нашата страна по отношение на окрупнените имоти и приемането на адекватни закони във връзка с оедряване на земята, естественото развитие на пазара, саморегулира постепенно пазарните дефекти - по един или друг начин.

А там, където се развиват или съществуват стабилни арендни отношения и има доходност от земята, съответно има възможност цената на земеделските имоти да се покачва. Естествено тези перспективи се отнасят само за онези парцели, които са добре управлявани и имат своята стойност - обработваеми, със сравнително голяма площ. Малките имоти отдавна са излезли от фокуса на инвеститорите или много рядко представляват интерес за някого. Такива парцели държат изключително ниска цена. И все пак и такива се търгуват-като всяка сделка спомага за стабилността в търговските взаимоотношения на пазара на земеделски земи.

 Към момента ситуацията в сектора на фермерски имоти може да се опише с една дума-пробуждане. А тъй като е част от един от фундаменталните сектори в икономиката, търговията със земеделски имоти се счита за индикатор на промените в икономиката като цяло.

 
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!