Отглеждане на копринени буби - изисквания, условия, особености

При започването на бубарска дейност е необходимо да сте наясно със изискванията по отглеждането на бубите, какви грижи и условия изискват. Ето няколко акцента, относно начина на отглеждане:

Помещенията за отглеждане на бубите трябва да бъдат чисти и да могат лесно да бъдат проветрявани. Необходима е честа обмяна на въздуха, в тях. Това спомага не само за регулиране на температурно-влажностния режим, но и за отстраняване на въглеродния двуокис, отделен от дишането на бубите и от обслужващите работници.

Застояването на замърсен въздух по-дълго в бубарниците не само пречи на жизнената дейност на бубите, но спомага и за заболяването им от болестите .

За нормалното развитие на бубите е прието да се извършва проветряване на всеки 15-30 минути, а през последната възраст прозорците или вратите на помещенията се оставят отворени и през цялото денонощие.

Проветряването на бубарниците, чрез вратите и прозорците посредством вентилационни отвори или вентилатори, монтирани на прозорците, трябва да се извършва така, че да не се допуска силно течение на въздуха, което също е вредно за бубите.

При силно течение дихателните устица по тялото на бубите се затварят, телесната покривка се втвърдява, което нарушава дихателния обмен, засилва се изпарението на вода, което пък води до понижаване температурата на тялото им. Всичко това също води до физиологични разстройства и заболявания на бубите. При силен въздушен поток черничевият лист също увяхва по-бързо и се изяжда с по-малка охота от бубите.

Друг важен фактор, касаещ пълноценното развитие на животинките е светлината в помещенията за бубохранене.

Независимо, че копринената пеперуда спада към нощните пеперуди, светлината също оказва важно значение за протичане на основните жизне¬ни процеси. За нормалното си развитие бубите се нуждаят от разсеяна светлина.

Силната светлина пречи за растежа и развитието на бубите. Ярката слънчева светлина ги дразни и принуждава да се събират по хранителната площадка, в участьците с по-слаба светлина. Прякото сльнчево греене води към потискане на жизнените процеси и преди всичко до втвърдяване на телесната покривка, с което се затруднява дишането и отделянето на водни пари през нея.

Основен елемент от технологията за получаване на здрави и жизнеспособни буби и за гарантиране и на висока продуктивност и добро качество на пашкулите е инкубацията на бубеното семе.

Люпилните се обзавеждат така, че на 1 кв. м. площ да се разположат 12 кутийки бубено семе.

Точната дата за залагане на бубеното семе за инкубация се определя конкретно за всеки район. Необходимо е бубеното семе да се залага за инкубация така, че началото на пролетното бубохранене да съвпадне с развитието на първите черници.

През целия период на инкубация на бубеното семе за лятно-есенно бубохранене се поддържа постоянна температура 25-27°С и 75-85% влажност при светлинен режим, както при пролетна инкубация. И през трите сезона на бубохранене люпилните се проветряват на всеки 2 часа по 15 минути. Трябва да се има предвид, че от петия ден на инкубацията издръжливостта на зародишите на бубеното семе на ниска температура е много слаба, ето защо е необходимо да се поддържа стриктно съответната влажност и топлина. Семената не бива да се местят, проветряването трябва да е по-интензивно. Обикновено на 10-я ден от началото на инкубацията семената побеляват и се появяват първите бубички. В този момент трябва да се извърши пълно затъмняване, като на прозорците се поставят черни завеси, етажерките със семената да се покрият от всички страни с черни платна, а на вратите се поставят завеси от черен плат. Преди затъмняването върху семената в тепсийките се слагат листа от пер¬форирана хартия, която да ги покрива плътно. Рано сутрин, в 4 часа на 13-ия ден, люпилнята се осветява и до 10 часа се излюпват над 94% от бубичките. Те се захранват с нарязани на тънки ивици (0,3 см) нежни листенца от дива черница. След около 2 часа перфорираната хартия заедно с бубичките се повдига, а черупките и неизлюпените семена се изхвърлят и изгарят. Излюпените и захранени бубички се раздават на бубохранителите веднага през същия ден.

При евентуални късни пролетни мразове и слани излюпването на бубичките може да се задържа до четвъртия ден от началото на инкубацията в хладилни камери при 2,5-5°С до 15 денонощия. При пълно побеляване на семената задържането може да е до 5 дни при 8°С, а при току-що излюпени, но незахранени бубички до 2 дни при 10°С.

Известно е, че в края на своето развитие /около 28-30 дни от началото на бубохраненето/ бубите престават да се хранят и търсят подходящо завиване на пашкулите. Качеството на произведените пашкули, обаче зависи до голяма степен от вида на използваните храсти, в които бубите завиват пашкулите. За тази цел могат да се използват както естествени, така и изкуствени храсти.

От естествените храсти най-често се използват клонки от дъб, габър и др., както и стебла от някои тревисти растения - градинска метла, рапица, репка, папрат и други; навързани на немного стегнати букети. При много сбития храст се увеличава количеството на стенните пашкули, а при много рехавия за изграждане на основата на пашкулите се изразходва много коприна. За Добри резултати се получават и при използване на клонки от бор, набавени и използвани непосредствено преди захрастване на бубите.

От изкуствените храсти доброкачествени пашкули се завиват в тези направени от неовършана ръжена и пшеничена слама, или от други растения със здрави и еластични стебла

Обирането и сортирането на пашкулите е един от важните моменти в технологията, от който до голяма степен зависи формиране на реални изкупни цени, удовлетворяващи производителите. При поддържане на оптимални условия в бубарниците по време на захрастването /23-25ПС и 70-75 % влажност/ пашкулите се обират на 8 - 10-ия ден от масовото покачване на бубите на храстите. Това е период достатъчен за изплитане на пашкулната нишка от всички покачили се буби в срок до 3 денонощия, тъй като всички те са се трансформирали в какавиди Свалените от храстите пашкули заедно с вълнежа по тях се разстилат на сенчесто, проветриво място натънък слой. След това те се почистват от остатъците, постелята и от пашкулите, чиито буби или какавиди са загинали (най-често от заболяване), за да не се изцапат пашкулните обвивки на доброкачествените пашкули.

За продажбата на партидата, обаче е необходимо да й се придаде търговски вид и да се създаде възможност за основно сортиране, което се постига след сваляне на вълнежа от всички пашкули.

Почистването на пашкулите от вълнежа може да стане ръчно или механизирано.

Почистените от вълнежа пашкули, категоризирани като доброкачествени, двойки и шкарт, поставени в отделни твърди и проветриви съдове, вече могат да бъдат предавани на изкупвателните организации.
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!