Оризът - злато за играчите на борсата

Оризът е хранителен продукт, с голямо приложение в кухните на много народи. От икономическа гледна точка обаче, той се причислява към малоценните стоки. Характерното за този тип продукти е, че при липса на финансови ресурси в населението на една страна, търсенето на такива стоки нараства, за разлика от това на нормалните стоки, които сме употребявали, когато сме имали повече възможности. Оризът е основната и най-достъпна храна за милиони хора в развиващите се страни. Интересно е обаче, да се проследи ценовият му тренд на световния пазар от 2007г. до момента. През април на 2008 г. цената на ориза скочи до хиляда долара за тон. В резултат на това започнаха бунтове. След шест месеца, цените претърпяха рязък спад - до 575 долара за тон. Ценовите равнища варират и не задържат постоянни нива, но като цяло тренда показва ясно изразено покачване.

Поради все още нестабилното икономическо състояние на пазарите, оризопроизводителите бяха и все още са поставени пред трудните решения на въпросите за произвежданите обеми и търсенето на оптимална цена, на която да бъде реализирана реколтата.

Интересната новина за тях, а също така и за инвестиращите в тази култура е, че оризът може да достигне рекордни стойности. Подобни очаквания, са обосновани от следните факти:

• от 90-те години насам, се намаляваха инвестициите в селското стопанство като цяло. Инвестициите в аграрната инфраструктурата драстично спаднаха, а съответно и добивите.

• светът консумира повече ориз, отколкото произвежда. Дори резервите, които се натрупват от по-големи добиви, през определен период от време, се изконсумирват бързо.

• според прогнози на специалисти в областа, до 2020 г. светът ще се нуждае от повече от 80 милиона допълнителни тона суров ориз годишно.

• добрите играчи на борсата, следящи развитието на ценовият тренд на културата, показват ясно изразен афинитет, към този актив.

Някои от основните причини, които поддържат до момента възходящият тренд, са нарастващата инфлация и климатичните промени в Азия, които се отразяват в качеството и реколтата на ориза. В резултат на тайфуни във Филипините, както и на мусоните в Индия, двете страни отбелязват спад в производствата си и ще имат нужда от големи количества внос. Китай също не остава съвсем незасегнат от тази тенденция.

Поради това се налага изводът, че цената на ориза, ще бъде „изстреляна” на високи равнища в най-скоро време. Предвидливи фермери вече започнаха изкупуването на земеделски имоти, подходящи за засаждане с тази култура, а за някои играчи на борсата, инвестицията в ориз може да се окаже по – печеливша от манипулациите със злато. Share
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!