Комасацията на земеделските земи ще привлече нови играчи на пазара на земя

По-големите масиви правят земята по-скъпа, позволяват по-ефективна обработка и съответно намаляване на разходите за производство.

Окрупняването на земеделските земи ще привличе чуждестранни и български инвеститори на пазара. Досега винаги е имало голям интерес към земеделските земи в България, но той беше ограничаван заради разпокъсаните и малки парцели.  Новите изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дават възможност да се улесни окрупняването на имотите на собствениците на земеделски земи и оттам да се подобрят условията за обработка на земята, отдаването под аренда, подобряването на качествата и съответно стойността на земята. Това коментира Светослав Бачев, ръководител на направлението Winslow Agro Fund, част от инвестиционната компания Winslow Group, която е инвестирала близо 9 милиона евро в земеделие

По думите на Бачев, собствениците на земеделски земи, които членуват в Българската асоциацията на собствениците на земеделски земи в България (БАСЗЗ), изготвят база данни, която ще установи в кои землища Winslow Group заедно с другите членове на БАСЗЗ, притежава над 10% от размера на землищата. Това им дава право да стартират комасационни проекти, както е според последните законови промени.

Процесът на окрупняване е дълъг - може да продължи 1-2 години и повече. На практика се осъществява като се прекроява катрата на съответното землище. Всеки собственик на множество малки имоти ги обособява в един голям, който става негово притежание и така докато се разпредели земята между собствениците, които участват в плана за уедряване. По-големите масиви правят земята по-скъпа, позволяват по-ефективна обработка и съответно намаляване на разходите за производство По принцип определящи фактори за цената на декар са характеристиките на земята - големина на масивите, категория на земята, инфраструктурата и други. Но стойността й спада с намаляването на размера. В момента средната цена за отдаване под наем варира от 15 до 30 лв., а при покупка е 250-300 лв. на декар - за малките парцели, но окрупнените земи са в пъти по-скъпи. В процеса на комасация ще участват и общинските поземлени фондове, както и Държавният поземлен фонд, които са най-големите собственици на обработваеми площи в страната.  

БАСЗЗ е първата и единствена частна организация, която чрез дейността си се стреми да подпомага защитата на интересите на собствениците на земеделска земя. Основните цели на организацията са да се ускори процесът на комасацията на земеделска земя и да се създадат условия за развитие на модерно земеделие в страната. Към момента членовете на асоциацията притежават над 1.3 млн. декара.  Share
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!