Offre No 00159

Type d'offre:отдава под наем
Date de publication:12.06.2015
Region:Varna
Municipalite:Avren
Terroir:Yunak
Surface (hectare):262.000 da
Types de terre:champ
Търсена рента:60.00 BGN/дка
Personne a contacter:Фармланд България
Telephone:0899992279
E-mail:varna@farmland.bg
Plus d'info:„Фармланд България” отдава за дългосрочно и краткосрочно ползване земеделски земи във Варненска област при изгодни условия. Дружеството разполага с богат ресурс от парцели, подходящи за биологично земеделие, както и за кандидатстване по програми за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020год., включително и по мярка 6.1 „Млад фермер”.


Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!