Спират приемът на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов вчера обяви , че се спира приемът от 1 ноември 2009 г. на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в частта й, предназначена за селскостопанска техника, напоителни съоръжения, оранжерии, трайни насаждения и други. Това съобщи министърът на среща с Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България.

Приемът на проекти по останалите пера от мярка 121 ще продължи, уточни заместник-министър Преслав Борисов. Тези бюджети са предназначени за прилагане на Нитратната директива 15% от общия бюджет на мярката или 70,4 млн. евро; за инвестиции в животновъдни стопанства от сектор мляко (15% или 70,4 млн. евро); за инвестиции в животновъдни стопанства извън сектор мляко (15% или 70,4 млн. евро) и за инвестиции за биологично производство (5% или 23,5 млн. евро).

Ще изпълним консолидирания план за действие за Информационната система за администриране и контрол (ИСАК), който включва актуализиране на ортофотокартата на България до 30 ноември, за да избегнем санкции към държавата, каза още министърът пред земеделците. Средствата за националните доплащания на площ, в размер на 211 млн. лв., са предвидени в бюджета и тяхното изплащане ще започне от 1 декември 2009 г.

От началото на декември ще започне и изплащането на средствата за животновъдите на глава животно, които са в размер на 61 млн. лв. и също са предвидени в бюджета. Идентификационната система към Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС) ще започне работа от 1 декември с реална информация за броя на животните в страната, като малко преди това тя ще извърши ново преброяване на животните в страната.

В процес на разработка е пакет от максимално допустими държавни помощи, които ще бъдат обсъдени след това и с браншовиците, информира на срещата заместник-министър Цветан Димитров.

Усилията на ръководството на министерството са насочени в посока нормализиране и изпълнение на всички процедури, за да може България да се модернизира.
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!