Овощната градина - как да я създадем и грижим за нея

За да се създаде овощна градина трябва да бъдат решено какъв вид да е тя, какво е подходящото място на такава градина, да се имат впредвид почвено-климатичните условия района. Най-голямо значение за овощните култури има топлинният режим,късните пролетни мразове и слани. Релефа на мястото влияе преди всичко върху температурния и водния режим. В ниските и затворени места, не е подходящо за засаждане на овощни култури. Повечето овощни видове се развиват при надморска височина 500-600м. Овощните видове виреят добре на почви с PH от 5.5 до 7.5 киселинност. Трябва да се обърне внимание на разстоянията за пътища и покрай оградата.Те трябва да са достатъчни за да може да маневрират машините. Трябва да се вземе предвид и начина на напояване- дали ще е по бразди или капково. Според големината на градината трябва да се изчисли колко броя дръвчета ще са необходими за 1 дка. За различните видове има различни разстояния на засаждане. Например: при прасковата 5/3,4/4,4/3,и т.н.( между редово / вътре редово ). Примерно избираме 4/4 това означава,че за 1 дка са необходими 62 бр. дръвчета. Мястото трябва да се почиства от големи камъни, храсти или стари дървета ако има такива, след което се риголва с трактор на дълбочина 60-70 см. Добре е преди това мястото да се натори с фосфорни и калиеви торове.При възможност след риголването се внасят по 4-5 т. разложен оборски тор,който се заорава на 20см дълбочина. Извършва се със свредел, агрегатиран към трактора , като ширината на дупката е 60 см. , а дълбочината около 50-60 см. Ако не е извършено пред посадъчно торене го направете преди засаждането (1 кофа разложен оборски тор, 300 гр. супер фосфат и 150 гр. калиев сулфат).След което пристъпваме към засаждане на дръвчетата, които се подреждат според вида и сорта.Например при прасковата може да се засади първият сорт,след това вторият и т.н., защото е самоопрашваща се, докато при ябълката трябва да са подредени 4-8 реда основен сорт и 2-4 реда сорта опрашител. Това е важна особеност за да може дръвчетата да се опрашват. Добре е да се разполага с 2 кошера пчели за около 10 дка. Преди засаждането на дръвчетата се извършва леко подрязване на по-дебелите корени без да се съкращава силно кореновата система. Така подготвеното дръвче е готово за засаждане като спойката на присаждане остава над почвената повърхност- около 5-6 см. Почвата хубаво се претъпква отгоре и се полива с 1-2 кофи вода. Извършва се резитба на около 80см от почвената повърхност, ако в зоната 60-80 см. има предивременни клончета се оставят 3-5 броя на 2-3 пъпки. За да предпазим дръвчето от счупване при силен вятър до него се поставя колче и се привързва.Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!