Комасираните парцели с по-голяма реализация в моменти на криза

Факт е, че зелената идея във всичките си проявления, става все по-определяща за инвестиционните процеси в повечето сектори. В някои от техническите отрасли, сертифицираните продукти, признати от различни оторизирани за това „екологични” организации, се отличават от останалата продукция, както с по-високото си качество, така и с по-голям инвестиционен интерес. Проектите свързани с добив на алтернативна енергия са все по-привлекателни за различни предвидливи предприемачи, търсещи нови доходоносни пазарни ниши.

Чужди инвеститори проучват от няколко месеца отново пазара на земеделска земя, като интересът им е насочен основно към комасирани терени. Тези интереси са свързани с бъдещи проекти точно в областта на възобновяемите енергийни източници и земеделието. Затова се търсят терени между 300 дка и 5000-8000 дка. Подобни площи в страната се намират изключително трудно, затова и подобни сделки почти липсват. Изключение правят фондовете със специална инвестиционна цел и някои по-крупни собственици на имоти. В моменти на криза, в които масово се насажда идеята за негативност на настоящите икономичеки процеси, може да се окаже, че предприемчивите и съобразителни хора, могат да направят много добри сделки. Купуването на земеделски земи сега, може да се окаже едно от най-добрите решения за пазарна инвестиция, поради факта, че те винаги имат доходност, когато се обработват, и са един от най-сигурните активи.

За последните четери- пет години фондовете инвестираха значителни средства в покупка на имоти, но притежаваната от тях собственост все още е твърде малка на фона на общата обработваема земя, която остава раздробена. Затова и те не могат да влияят върху решаването на проблема с неефективното земеделие. Годишно в страната се обработват 35 млн. дка, от които фондовете притежават едва 2 млн. дка, или под 1% от общите площи. С изключение на Добруджа и част от Плевенско средният размер на нивите в страната все още е под 10 дка, затова и земеделието в страната е неефективно, а себестойността на произвежданата продукция е доста под средната за европейските държави. Средният размер на притежаваните от фондовете имоти е не повече от 15 дка на парцел.

В началото на тази година се направиха изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които въведоха принципа на доброволната комасация. Според тях всеки притежател на над 10% от собствеността в дадено землище може да инициира доброволно комасиране. Или ако един собственик има няколко малки парцела, разхвърляни на различни места, той може да ги замени с чужди ниви, така че да получи цяло парче, без да се променя броят на декарите, които са били негова собственост. Като цяло обаче идеята е първите комасирани терени да се направят между фондовете, общините и държавата, които притежават над 40% от имотите в дадени землища. Подобни площи има на много места в страната, където държавният и общинските фондове притежават обработваема земя. Очаква се до две години значителна част от обработваемите земи да бъдат окрупнени по този модел.

Поради това цените на имотите държат все още ниски равнища. Но уедряването на парцелите в различните землища, ще предизвика лавинообразен ефект в посока повишение на стойността им.

През август 2008 г. терените над 20 дка се търгуваха между 400 и 500 лв., а цените на малките парцели варираха от 300 до 350 лв. От есента на миналата година пазарът силно се е свил, като сделките се сключват на значително по-ниски цени. В момента офертите продава са между 220 и 230 лв. за площи до 20 дка и от 300 до 310 за големите ниви в землища с интензивно земеделие.

Чуждите инвеститори в момента търсят между 300 и 500 дка за изграждане на вятърни централи или други източници на алтернативна енергия. Запитвания има и за площи от порядъка на 5000-8000 дка, които да се използват за създаване на земеделски стопанства. Тези проекти тепърва ще набират енерция и затова тази пазарна ниша все още не е запълнена.


parceli_farmland
Поради това само предприемчивите български инвеститори, биха могли да се възползват от текущите и бъдещи ценови ралики на този пазар.Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!