Черничевата градина и бубарството-изгодна симбиоза за бизнеса

Бубарството е специфичен дял от животновъдството за отглеждане на копринени буби и производство на коприна. Тази ниша от селското ни стопанство е изключително интересна и в сравнение с други по-традиционни отрасли за страната ни, дори и по-доходоносна. При направено сравнение между бубопроизводството и производството на пшеница, се оказва че разходите при първата дейност за обработка на 7 декара възлизат на около 800 лева, като приходите възлизат на около 10-11 хил. лв., докато за същото количество земя засята с пшеница, при добив от 350 кг. на производителят ще получи сума в рамките на 500-700 лв. Дори и да не отчетем разходите при зърнопроизводството ясно се вижда, че рантабилноста в бубарският отрасъл е много по-голяма.

А пък и изискванията за започване на подобна дейност не са много-първо трябва да разполагате с минимум 7 дка земя, независимо дали собствена или под наем;да превърнете имота в черничева градина; да имате сграда от минимум 80 кв. м., която след преустройство и обзавеждане да дава възможност за отглеждане на буби 3-4 пъти годишно.

Това означава, че едно фермерско стопанство ще бъде ангажирано минимум 4-5 месеца в годината с бубарство, а в останалото време - с обработка на втори култури в черничевата градина. Полезно е да се знае от бъдещите бубохранители, че рентабилността на този вид производство е над 12 %. Или при една груба равносметка, ако един фермер отгледа 30 кутии буби по новите технологии, той ще може да получи от 800 до 1000 килограма пашкули, което означава, че ще може да получи субсидия и допълнителен доход от изкупвателната цена - по този начин може да се оформи един значителен доход за едно семейство в сегашната икономическа обстановка.

Задължително е и да минете обучителен курс, за да сте наясно с техническата и технологична подготовка.

За любопитните предоставяме малко повече информация за изискванията на бубите към храната:

- Растежът, развитието и продуктивността на бубите зависят в изключително от количеството и качеството на храната. Като основна и най-пълноценна храна, черничевите листа, трябва да бъдат добре съхранявани на температура под 22 градуса, тъй като при температура на въздуха 22 градуса листата намаляват водното си съдържание след 2 часа с около 13%, а при температура на въздуха 30 градуса намалението на водното съдържание в листата е съответно 18,2 и 46,2%.Колкото повече водно съдържание губи листът, толкова по-малко е привлекателен за бубите.

- Голямо значение за растежа развитието на бубите има и количеството на храната. При хранене с недостатъчно черничев лист се удължава периода на бубохранене и се получават по-малко и по-дребни пашкули. За изхранването на една кутийка буби, излюпени от 200 жизнеспособни яйца се изразходват около 400-450 кг черничеви листа.

- През различните възрасти бубите имат специфични изисквания към храната, отговарящи на скоростта на растежа им. Непосредствено преди сън и след събуждането им бубите трябва да се хранят с по-малки количества и по-нежен черничев лист. Най-усилено трябва да се хранят в средата на всяка възраст.

От извършените многобройни проучвания е установено, че продуктивността и качеството на пашкулите зависят, преди всичко от размерите на хранителната площ през последните две възрасти.

Но обвързаността на бубарският отрасъл с черничевите градини, не ограничава земеделският производител, а напротив - тъй като в черничевата градина могат да се засадят и втори култури, като картофи, лук, зеле и др., което позволява да се получи допълнителен приход от реализацията на зеленчуци или да се осигори собственото стопанство или семейство с натурални продукти.

А ако сградата е преустроена добре, напълно възможно е в нея да се отгледат и 2 реколти гъби.

Това предоставя разнородност на дейностите при една и съща разполагаемост на земеделска земя, както и максимизиране на печалбите.
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!