Поскъпването на храните, гарантира цената на земята

Засилването на световните проблеми, все повече безпокои човечеството и го изправя на нокти. Гладът и липсата на питейна вода обезлюдяват определени райони.

Всяка година изчезват хиляди акри плодородни земи, който могат да се използват за производство на хранителни продукти, но всъщност се ползват за производството на биогорива. Измененията на климата също оказват силно влияние и увреждат горния почвен слой. Населението на планетата се увеличава, продоволствените нужди все по-трудно се задоволяват и се получава така, че земеделските производители трябва да произвеждат повече на по-малко земя.

Съответно неминуемо е настъпването на инфлация по отношение на хранителните продукти. Икономическият ефект при наличие на ограничения, винаги е покачване на ценовите равнища, което рефлектира по отношение на цялата верига от обвързани стоки с определения продукт. Предвижданите равнища на инфлация за следващата година достигат до 8-9 процента.

И макар мнозина да смятат, че завишените пазарни стойности на земеделската продукция се дължат на по-ниския добив и нарастване на търсенето от Азия, борсови специалисти прогнозират плавно и непрекъснато покачване на потребителските стоки и производствените ресурси. Поскъпването на суровините има ефекта на доминото и повлича всичко останали продукти в един тренд.

Много компании ще трябва да намерят начин на съкратят разходите си или да получават по-малки печалби. Една от възможностите за предпазване от резки скокове в цените на селскостопанските продукти в дългосрочен план е хеджирането. Хеджирането представлява предварителната покупка на необходимите суровини. Друг вариант е намаляването на разходите и трансформирането на производствата.

В предвид на повишаване на ценовото равнище на земеделските култури, търсенето на обработваеми земи, също беше повлияно. Бизнесът с подобни имоти започна да развива, макар и все още с относително слаби обороти. Реализираните сделки са все повече.

Земеделската земя е ограничен ресурс и цената и е с относително постоянен положителен тренд.

Каквото и да се случва на световните пазари, този ресурс е един от най-ценните и важни за всяко производство и не губи своята стойност.

 
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!