Публикации

Бързо търсене:

15.10.2009 - Ферми за охлюви-новият атрактивен сектор в земеделието

Пазарът на охлюви се оказа доста интересен за българите в периода на световна криза. Стоката се изнася основно във Франция и Италия, където охлювите са признат деликатес. Имайки основни клиенти, нашата страна, може да развие динамичен отрасъл с отглеждането на охлюви. Изграждането на подобни ферми стана сравнително популярно най-вече в... чети още...

09.10.2009 - Спират приемът на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов вчера обяви , че се спира приемът от 1 ноември 2009 г. на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в частта й, предназначена за селскостопанска техника, напоителни съоръжения, оранжерии, трайни насаждения и други. Това съобщи министърът на среща с Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България... чети още...

08.10.2009 - Инвестициония процес в земеделието

Инвестициите представляват парични средства, които се осъществяват в средства за производство и в други невещни разходи с дълготрайна употреба. Инвестиционният процес обслужва това придобиване. Те са свързани с активна смяна на наличните парични средства, които от ликвидни се превръщат в по-слабо ликвидни елементи на имуществото на инвеститора. Основен мотив за инвестиране на капитали е максимизация на бъдещата изгода, т. е очакваната печалба и минимизиране на риска. Всяка инвестиция представлява отложено потребление днес, като инвеститорът разчита на реално нарастване на капитала в бъдеще... чети още...

08.10.2009 - Печалбите са не в акциите, а в земеделието

Специалисти и инвеститори в областа на земеделието прогнозират, че през следващите деситилетия най-голямата индустрия ще бъде селското стопанство... чети още...

05.10.2009 - Процес на обработка на земята-научете най-важното!

В процеса на обработка на земята, голяма роля играят - борбата с плевелите и неприятелите, спомагането за нормалното развитие на културите и влагозапасеността на почвата. При започването на сеитба, почвата трябва да бъде приведена, в т. нар градинско състояние. Под този термин се има впредвид, тя да е добре влагозапасена, с твърдо легло за семената, рохкав повърхностен слой и чиста от плевели. Селскостопанските производители трябва да знаят, че е изключително важно ... чети още...

30.09.2009 - Биомасата - енегия, печеливша за селското стопанство

Човекът от древни времена използва дървен материал, за да задоволи различни свои нужди - от топлина, енергия и др. В последствие въглищата, заместват дървото, а през 20-и век широко разпространение намират модерните енергийни централи на газ, нефт или атомна енергия. Днес нуждата от алтернативи на тези изчерпаеми източници, както и от екологичност при добиването и използването им, ни накара да потърсим различни възобновяващи се суровини. Това е широко понятие и и не включва само добив на слънчева и вятърна енергия, но ... чети още...

31.08.2009 - Овощната градина - как да я създадем и грижим за нея

За да се създаде овощна градина, първо трябва да бъде решено какъв вид да е тя, какво е подходящото място на такава градина, да се имат впредвид почвено-климатичните условия на района. Най-голямо значение за овощните култури има топлинният режим,късните пролетни мразове и слани. Релефа на мястото влияе преди всичко върху температурния и водния режим. В ниските и затворени места, не е подходящо за засаждане на овощни култури... чети още...

17.08.2009 - Имотите в крайбреженият район подходящи за ветрогенератори

Един от основните проблеми на нашето съвремие е електроосигуряването на гражданите. Широко обсъждани са темите за алтернативните източници на енергия, за начините на добиване, съответните позитиви и негативи, доставянето до потребителите, ефективното приложение и ползване. Според учени и специалисти количеството на традиционите източници на енергия към днешна дата всъщност е поне с една трета по-малко отколкото се смяташе до скоро. Затова предприемчиви инвеститори започнаха да инвестират повече в проекти свързани с добив на алтернативна енергия... чети още...

05.08.2009 - Повишени изисквания на инвеститорите към инвестициите в земя

През последните няколко години и особено през 2008 г., пазарът на земеделска земя в страната беше много динамичен, търсенето бе голямо. А предпоставки за такъв пазар имаше. След връщането на земята на собствениците и техните наследници, част от тях пожелаха да се освободят от нея по една или друга причина. Въпреки това много парцели все още пустеят. Същевременно търсенето на земеделска земя нараства ... чети още...

28.07.2009 - Фотоволтаични централи-ниска себестойност на инвестицията, при големи площи земя

Стационарните фотоволтаични централи се монтират както на земята, така и на покриви и фасади (покривни фотоволтаични системи). Името им "стационарни" идва от тяхната конструктивна особеност. Всички фотоволтаични модули от системата се монтират по един и същ, точно определен ъгъл. Точното географско разположение на централата е ... чети още...

15.07.2009 - Комасацията на земеделските земи ще привлече нови играчи на пазара на земя

По-големите масиви правят земята по-скъпа, позволяват по-ефективна обработка и съответно намаляване на разходите за производство Окрупняването на земеделските земи ще привличе чуждестранни и български инвеститори на пазара. Досега винаги е имало голям интерес към земеделските земи в България, но той беше ограничаван заради разпокъсаните и малки парцели... чети още...

15.07.2009 - Фермерските имоти- спасителен пояс на българската икономика

Земеделието и инвестициите в земеделски земи могат да бъдат спасителен пояс на българската икономика в периода на криза. В дългосрочен план конюнктурата на фермерските имоти остава със сравнително постоянна тенденция. Световните икономически сътресения оказват влияние във всеки сектор на стопанството и засегнаха и този пазар. Но за разлика от строителството и покупко – продажбата на апартаменти, имоти на зелено и селски къщички, цените на търгуване в този сектор нe се сгромолясаха, нито предизвикаха силни дестабилизационни процеси. Естествено цените, на които се извършваха сделки се понижиха, но в рамките на своите естествени за България равнища... чети още...

30.06.2009 - Земеделските земи - добрите инвестиционни решения

В моменти на световни икономически сътресения, неадекватно функциониращи пазари и трудно вземани предприемачески решения, инвестициите в земеделски земи остават атрактивна възможност за бизнес. Земеделските земи са и стават все по-привлекателни от инвестиционна гледна... чети още...


Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!