Offer No 00159

Offer Type:отдава под наем
Date published:12.06.2015
District:Varna
Municipality:Avren
Land:Yunak
Area (dka):262.000 da
Land Type:field
Търсена рента:60.00 BGN/дка
Contact Person:Фармланд България
Phone:0899992279
E-mail:varna@farmland.bg
More Info:„Фармланд България” отдава за дългосрочно и краткосрочно ползване земеделски земи във Варненска област при изгодни условия. Дружеството разполага с богат ресурс от парцели, подходящи за биологично земеделие, както и за кандидатстване по програми за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020год., включително и по мярка 6.1 „Млад фермер”.


Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!