Процес на обработка на земята-научете най-важното!

В процеса на обработка на земята, голяма роля играят - борбата с плевелите и неприятелите, спомагането за нормалното развитие на културите и влагозапасеността на почвата.

При започването на сеитба, почвата трябва да бъде приведена, в т. нар градинско състояние. Под този термин се има впредвид, тя да е добре влагозапасена, с твърдо легло за семената, рохкав повърхностен слой и чиста от плевели.

Селскостопанските производители трябва да знаят, че е изключително важно провеждането на този процес да е навременно и качествено. Това означава, да се подбере най-подходящия срок за определеното растение.

Прекалено ранната сеитба, в недостатъчно затоплена почва, пречи на бързото и едновременно поникване на семената. Прекалено късната сеитба, особено в сухи години, също не е желателна, поради това, че е необходимо след това да се валира, а това крие риск от образуване на почвена кора. Препоръчителната дълбочина на сеитба е 4-5 см. По отношение гъстотата на посева, трябва да се има предвид групата на съответното растение. Изключително важен е и процеса на торене. При определяне на торовите норми, трябва да се имат предвид два основни фактора- запасеността на почвата с хранителни елементи и почвената влага. При засушаване, не е удачно да се тори с максимални торови норми.

Борбата с плевелите и неприятелите е също много отговорен комплекс от мероприятия, евентуален компромис, с които може да редуцира добива с 15-100%. При опастност от нападения от телен червей, хоботници или подземни нощенки- семената задължително се третират с инсектицид.
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!