Имотите в крайбреженият район подходящи за ветрогенератори

    Един от основните проблеми на нашето съвремие е електроосигуряването на гражданите. Широко обсъждани са темите за алтернативните източници на енергия, за начините на добиване, съответните позитиви и негативи, доставянето до потребителите, ефективното приложение и ползване.

    Според учени и специалисти количеството на традиционите източници на енергия към днешна дата всъщност е поне с една трета по-малко отколкото се смяташе до скоро. Затова предприемчиви инвеститори започнаха да инвестират повече в проекти свързани с добив на алтернативна енергия.

    Такава е и вятърната енергия, която определено има потенциал, защото в последно време силата на ветровете се увеличава. Метеоролозите обясняват това с големите температурни амплитуди, които предизвикват движението на въздушните маси.

От началото на 2008 токът от ветрогенератори в някои страни от ЕС се изкупува по десет евроцента за киловатчас, което се оказа стимул за много инвеститори. Така за кратък период от време у нас бяха пуснати в експлоатация над 150 вятърни генератора.

Приоритетно се използва енергията от вятъра по крайбрежието на Черно море. Една от вятърните ферми е край Балчик. Конкретно там средногодишната скорост на вятъра е 6 метра в секунда.

Дори в момента в ситуацията на глобална финансова криза, когато повечето инвеститори се въздържат, австрийците са привлечени от възможността да вложат в създаването на вятърни ферми в същия район.

Край Каварна вече са се разположили французи и японци, а австрийците са привлечени от основно от цената на един киловатчас у нас. Тя надвишава цената в Австрия, която дружествата, експлоатиращи вятърни генератори плащат там - осем евроцента.

Прогнозите за североизточния Черноморски крайбрежен район сочат, че в рамките на близките пет години, ако мощността от 300 мегавата стане факт, това означава един малък атомен реактор на електроцентралата в Козлодуй.

Но и по отношение на "зелената енергия" един от основните въпроси е доколко тя е чиста, имайки предвид последствия и нови проблеми. На едно от най-ветровите места около нос Калиакра израстна цял ветропарк. Еколозите се тревожат, че перките на ветрогенератори са "препъникамъни" на пътя за миграция на птиците.

Ятата, които също използват ветровете в прелетите си, се оказват под директна заплаха. Инвеститорите обаче не са съгласни, че съоръженията пречат. Те твърдят, че височината им е съобразена с нивата на полет на птиците. Постоянните въздушни течения водят и до поскъпване на земеделските земи. В съседство със северното крайбрежие на Черно море се простират хиляди хектара равнинни терени в Добруджа. Цените на земеделските земи, където може да се издигне ветрогенераторен парк, са по-високи от колкото на имоти със фермерско предназначение. Въпреки това ценовото равнище на търгуване на такива парцели у нас, е сравнително по-ниско от това в повечето европейски държави.

Според германската асоциация на производителите на електроенергия VDEW България е на едно от последните места по производство на електроенергия от възобновяеми източници. Този факт показва, че тази ниша все още не е запълнена и инвестиращите в нея имат възможност да се разрастват, без наличие на големи пречки и конкуренция.
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!