АДСИЦ-ове срещу арендатори! Кой е с привилегии?

Приетите на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, както и многобройните дискусии по тази тема откроиха два основни типа купувачи на земеделски земи - арендатори и АДСИЦ-ове. На пазара на фермерски имоти те са основните фигури, които въздействат на ценовите равнища на актива, както в конкретни землища, така и в определени области и райони на България. Оказва се, че наистина това са основните заинтересовани лица от законови промени, като приетите поправки предизвикаха недоволството на фондовете, поради това, че ограничават до известна степен възможностите им за лавиране на пазара и осъществяване на сделки.

До момента и двата типа купувачи се конкурираха силно помежду си при изкупуването на земеделски имоти. Арендаторите дори изкуствено завишаваха цените в дадени землища, за да не допускат настъпването на АДСИЦ в техните обработваеми площи. По този начин те успяха дори да комасират, повечето имоти в своя район и включвайки тези, които са под аренда, да формират огромни, единни обработваеми парцели.

За сметка на това АДСИЦ-овете работеха по определен стереотип на изкупуване и се търгуваха дори имоти, които не се обработват. Естествено, повечето ниви в последствие отново биват арендовани, но правoто на собственост е изключително важено и за двата типа купувачи.

Приетите в момента промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи не са нещо ново, напротив - те представляват връщане на стара практика. Но въпросът е защо това е нужно – за защита и стимулиране на тези, които обработват земята; в полза на определен кръг заинтересовани хора или друго. В предвид това, че опитът от близкото минало, с представянето на задължителен писмен отказ от страна на арендатора от покупката на определени имоти, не беше добър, а точно напротив – затормозяваше процеса на търгуване на фермерски имоти, е странно възстановяването му, независимо от аргументите на внеслите промените в закона-Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев.

Председателят на "Обединени земеделци" - Анастасия Мозер изказа категоричното си мнението, че това е посегателство на частната собственост и на волята на собственика.

По отношение на актуализациите в закона, възниква и още един съществен въпрос, касаещ търгуването на земеделски парцели: Дали и как промените ще повлияят на цената за земята?

Конкуренцията е стимулиращ процес, при който всяка страна се стреми да изпъкне и завоюва клиенти благодарение на собствени преимущества и предимства, а не на предоставени привилегии. Могат ли приетите промени да се считат за ограничаване на конкуренцията или са чисто защитна мярка!?

Дебатите по тези въпроси ще продължат, поради факта, че засегнатите от промените в закона са прекалено много, както и заинтересованите лица.

Според председателят на "Обединени земеделци" - Анастасия Мозер, трябва да има ясно разписани правила, които да важат за всички. Например няма предвидени никакви санкции за никого, нито за длъжностните лица, които не са си свършили работата, нито за неявилия се собственик или ползвател при сключване на доброволно споразумение, а заради това му деяние може да има много ощетени. Трябва да бъдат затворени оставените вратички в закона и всички текстове в него да бъдат ясни.
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!