Бойко Борисов за промените в закона за земеделски земи

Приемането на поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, предизвика много дискусии и противоречиви отзиви в обществеността. Внеслите предложенията за промени Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев бяха обвинени в лобизъм, като основният въпрос беше чии интереси защитават.

Министър-председателят Бойко Борисов не остана безразличен, към завихрилите се страсти и изказа своето мнение по темата пред журналисти, обяснявайки, че земеделската земя трябва да е за земеделците и затова всякакви промени в този закон, трябва да се съобразяват с тях, с хората, които обработват земята, а не с АДСИЦ - овете или други инвеститори, които не смятат да се занимават със земеделие, а целят реализиране на други проекти. Според министър-председателят, текстовете са коректни и няма причина да бъдат квалифицирани, като лобистки.

Плодородната земя, трябва да се обработва, а запустялата да се ползва с друга цел! Никой не отрича, нуждата от инвестиции, но „осакатяването” на плодородните площи до четвърта категория, с поставянето на съоръжения за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, не е рационално, логично и финансово обосновано. България е известна като земеделска страна и би трябвало да запази имиджа си! Предвижда се налагането на глоби от 500 до 10 хиляди лева за физическите лица, а за юридическите лица - от 500 до 20 хиляди лева, при увреждане на земята или използването й за неземеделски нужди, без разрешение за промяна на предназначението й.

Всякакви обвинения за лобизъм, относно тези мерки и промени в закона, са неоснователни и са предизвикани от лобистки среди, с цел запазване на сегашната „свободна” ситуация на пазара на фермерски имоти.
Share
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
Нямате продукти в кошницата!